Att tyda händer


Handtydning , eller Kiromantik som det heter, kallas även för minihoroskop. Man får fram ungefär samma saker och har liknande benämningar.

Under 1600-talet kunde den som ville studera handtydning vid universitetet i Leipzig och Halle.  Det sägs att varje linje i handen bär nervändar som har direkt förbindelse med hjärnan. Därför kan man anta att linjer och andra tecken i handen återspeglar ägarens personlighet. Jag tittar bland annat på handformen, bergen de stora linjerna och andra tecken som stjärnor,känslolänkar och färg. 

Vet du att linjerna i händerna förändras? Förändras du, förändras linjerna! Det är fantastiskt roligt då man vet vad man ska titta efter. Det går att utläsa ditt  fysiska och emotionella tillstånd. Men också dina karaktärsdrag, attityder och tankesätt. Och om din motivation och de gåvor som du har fått att förvalta. Den kan visa på slumrande talanger som du ännu inte använt dig av.

Däremot är fingeravtrycken beständiga, de ger viktig vägledning om personliga drag som du har fötts med. 

Du kan använda dina händer för att lära känna sig själv bättre, få veta mer eller få bekräftelse på de möjligheter du har och din framtida utveckling. 

 Fingrarna är också viktiga. De har namn efter romerska gudar, som har sina egna planeter. Planeterna speglar gudarnas speciella egenskaper.

Jag har tytt många händer under årens lopp. Välkommen för en konsultation.

Det finns flera handtyper; eld, luft, vatten eller jord. Vanligtvis har man drag av flera element.