http://www.symbolon.se/omoss.html


Symbolvärlden, som den kommer till uttryck i våra gamla berättelser, myter och ritualer - och numera också i rockvideor, rollspel, filmer och dataspel - kan hjälpa oss alla, både barn och vuxna, att läka gamla sår och hitta nya utvecklingsvägar, finna vårt sanna jag, bli hela och känna mening med livet.

Den här praktiska handboken i symbolpedagogik och symbolterapi ger först den teoretiska bakgrunden till symbolvärlden. Sedan handfasta anvisningar för i stort sett alla kreativa uttrycksformer: berättelser, drömmar, fantasier, inre föreställningar, bilder, dans, musik, drama. Författaren presenterar deras fördelar och begränsningar, erbjuder övningar, musikval, material och exempel.

Syftet med boken är att förmedla förståelse för vår inre symbolvärld, dess uppbyggnad och grammatik, och hur 
man ska förhålla sig till denna för att växa och mogna som människa.

Åke Högberg är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Han undervisar och handleder sedan drygt 30 år på kurser i egen regi och på bl.a. universitet, skolor, företag och sjukhus.

Symboler, sagor, metaforer

Att Askungen fått sitt namn på grund av att hon fick hålla till vid den smutsiga spisen - det hade vi klart för oss redan som barn. Men att aska sedan gammalt också symboliserar rening 
tänkte vi inte på. Grodan, som genom prinsessans kyss blir förvandlad till en prins, är en vanlig symbol i sagovärlden. Vad symboliserar grodan och vad är det för kraft prinsessan har som kan förvandla något så fult till något så vackert?
Beroende på vilka vi själv är och i vilken tid vi lever, identifierar vi oss med olika figurer i sagorna och tolkar symbolerna - medvetet eller omedvetet - på olika sätt.

Sagor, symboler och myter ur vår egen kulturkrets utgör ett gemensamt språk som vi alla har tillgång till. Det ger oss en unik möjlighet att komma i kontakt med vårt omedvetna.
Symbolspråk, symboldrama och arbete med inre bilder kan därför användas som redskap för insikt och psykisk utveckling.
I den här boken beskrivs på ett lättfattligt och inspirerande sätt hur symbolspråk och sagor kan användas i det terapeutiska arbetet. Författaren redogör för sitt arbetssätt och fallbeskrivningar och bilder tillkomna under terapi kompletterar framställningen.'
Boken riktar sig i första hand till psykologer, terapeuter och socialarbetare, men kan läsas av alla som har intresse av sagors och symbolers betydelse i vår kultur.

En liten bok om konsten att vara pappa

handlar om fadern, barnet och de heliga banden - om papparoll och faderskap för de nya männen, de som ska vara pappor på 2000-talet. 
De vill vara goda fäder. Men de vet ofta inte hur de ska bära sig åt, för de saknar egna goda förebilder.

Psykologen och psykoterapeuten Åke Högberg delar här med sig av sina erfarenheter. Det handlar om den förändrade mansrollen, om den oersättliga pappan, om barnkunskap för fäder, om en pappas viktigaste uppgifter, om pappan som mentor - kort sagt om fadern som vägvisare ut i livet.

Det vilda i mannen

Det vilda i mannen handlar om manlighetens rötter, om en vanlig mans inre värld, hans fantasier, drömmar och vardagsliv. Den är en redogörelse, delvis i sagoform, för en lång och mödosam färd, där Jonas, som mannen heter, frigör sig från symbiosen med sin mor och så småningom blir en självständig, mogen man och älskare.

Vi får följa Jonas under tre års psykoterapi, där tonvikten läggs vid hans drömmar och inre symbolvärld. Han får bearbeta sådant som normalt förknippas med manlighet: aggressiva utlevelser, ofta med sexuella inslag, rädsla för närhet till kvinnor och svårigheter att känna sig levande.

Berättelsen om Jonas´ vandring i sin inre värld – och hur detta hjälper honom att finna sig själv och bli en hel människa, ger en djup inblick i och förståelse för mannen och vad det är som formar manligt beteende.

Meditation CD

Meditaion 1. Till Hjärtat
Meditation 2. Till Trädet

Meditationen inleds med en avslappningsövnings och följs av en guidning, det tar ca 5 minuter, därefter är det tyst i 20 minuter.

Tips: Skaffa en anteckningsbok och en kritask, ha det brevid din stol och skriv, måla dina upplevelser, intryck, förnimmelser direkt efter meditationen. Det är spännande att följa sin egen process under en tid.

Kommentarer

11.04.2012 14:57

Dorothy

Vad roligt att vi kan tipsa om varandras spännande program. Fin hemsida.