Om symbolutbildning

Symbolon leds av en legitimerad psykolog och en socionom, båda med lång erfarenhet av arbete med människor på företag, skola, psykiatri, sjukhus, socialtjänst etc. Vi tar emot arbetsgrupper för handledning och utveckling och utför även uppdrag på olika arbetsplatser. Vi bedriver även individual- terapier och stödsamtal. 

Mest kända är våra längre utbildningar där deltagarna kommer sju veckor utspridda över två år. Ca 550 personer har diplomerats till symbolterapeut respektive symbolpedagog. Parallellt med att få en personlig utveckling har de lärt sig använda våra metoder i sina arbeten. 

Dessa utbildningar ges även på tre filialer: Roslagen, Småland samt i Blekinge. 

Deltagarna i utbildningarna har bl.a. varit konsulter, konstnärer, lärare, präster och terapeuter, samt personer som kommer för sin egen utveckling.  Vår specialitet är kreativa uttrycksformer som fångar upp och uttrycker viktiga aspekter från det omedvetna.

Läs mer om utbildning och personlig utveckling på www.symbolon.se